Harta Sepencarian

Not yet rated Write a review
Price
RM 12.00
Availability:
In Stock
Product Code:
BKT 00329
Brand:
Telaga Biru

Usually dispatches within 3 to 5 working days.

For Kad Istiqamah member, please provide membership number upon checkout.

Share

Mengikut tafsiran Akta Undang-undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan, Enakmen Keluarga Islam Negeri Johor, Pulau Pinang, Sabah, Sarawak, Terengganu, Melaka, Pahang,Perak, Selangor, Perlis dan Kelantan, harta sepencarian bermaksud harta yang diperoleh bersama suami isteri semasa perkahwinan berkuatkuasa mengikut hukum syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum syarak. Manakala Enakmen Keluarga Islam Negeri Sembilan pula mentafsirkan harta sepencarian ialah harta yang diperoleh oleh suami isteri sama ada secara langsung atau tidak semasa perkahwinan berkuatkuasa mengikut syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum syarak.

Book
Book Author Ahmad Tarmizi Jusoh
Book ISBN 9789673884261
Book Pages 140 Halaman
Write a review