Pendakwah Bermagnet

Not yet rated Write a review
Price
RM 26.90
Availability:
In Stock
Product Code:
BKJ 00038
Brand:
Hijjaz

Usually dispatches within 3 to 5 working days.

For Kad Istiqamah member, please provide membership number upon checkout.

Share

Islam adalah agama ibadah dan jihad yang mengajak manusia kepada Allah dan 

berjihad dijalanNya. Islam juga sering dikaitkan dengan mushaf (kitab suci) dan pedang. 

Umat Islam digalakkan untuk berinteraksi dengan al-Quran dan mentadabburinya, 

melaksanakan hukum-hukumnya dengan kekuasaan sekalipun menggunakan pedang 

jika perlu. Islam juga politik dan sosial, ianya mengajak kepada kemuliaan akhlak, 

persaudaraan dan keimanan, juga menyatukan antara kaum muslimin.

Dalam buku ini deiceritkan tentang semuanya mengenai cara menjadi 

pendakwah yang baik dan berjaya, bukan sahaja menyampaikan perkara yang baik 

dengan cara yang baik dan dakwah yang berkesan kepada para pendengar dengan 

cara mengamalkannnya.

Penulis juga melengkapkan buku ini dengan langkah dan stategi cara 

menjalankan dakwah itu, selain memuatkan persepsi masyarakat tentang apa itu 

dakwah? Dalam buku ini juga penulis turut memuatkan profil pendakwah dengan info 

yang berkaitan.

Perkara yang ditekankan sebenarnya adalah berkaitan dengan langkah dalam 

menjadikan dakwah itu berkesan dan melekat dalam hati masayarakat, bukan sekadar 

mendengar tetapi tidak mengahayati sepenuhnya. Sesuatu dakwah itu akan berjaya 

jika seseorang pendakwah itu turut berjaya dan terbaik. Hal ini ditonjolkan dalam topik 

cara menjadi pendakwah yang turut dimuatkan dalam buku ini.

Write a review