Kamus Produktif Al-Munir (Melayu Arab)

Not yet rated Write a review
Price
RM 29.00
Availability:
In Stock
Product Code:
BKT 00319
Brand:
Telaga Biru

Usually dispatches within 3 to 5 working days.

For Kad Istiqamah member, please provide membership number upon checkout.

Share

Sinopsis


Buku ini merupakan hasil kajian kumpulan penyelidik dari Pusat Pengajian Bahasa dan Pembangunan Insaniah, Universiti Malaysia Kelantan iaitu Mohd Shahriman Abu Bakar, Dr. Ahmad Abdul Rahman, Dr Aminurraasyid Yatiban, Dr. Noor Hisham Md Nawi, Nor Abdul Rahman, Dr. Nurul Fatihah Hanapi dan Nurul Iman Mohd Zain.
 
• Membantu penutur Melayu mengatasi masalah kesalahan leksikal dan gangguan bahasa ibunda dalam penulisan dan perterjemahan.
• Mengandungi kosa kata penting yang memfokuskan kepada penggunaan kata kerja, kata sendi, kata bantu dan penanda wacana.
• Contoh-contoh dipilih daripada data korpus bahasa Arab kontemporari yang bersumberkan karya penutur asli.
• Ayat-ayat contoh berfungsi untuk menjelaskan pola penggunaan dalam bahasa Melayu dan bahasa Arab.
• Berguna sebagai bahan latih tubi kosa kata berasaskan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT)
• Boleh dijadikan rujukan dalam penulisan karangan, berita, tesis dan perterjemahan Melayu-Arab.
• Sesuai untuk kegunaan pelajar menengah atas, penuntut universiti, guru bahasa, pensyarah dan penterjemah.


Book
Book Author Mohd Shahriman Abu Bakar
Book ISBN 9789673884094
Book Pages 514 Halaman
Write a review