• Idhah Al-Bab Li Murid Al-Nikah Bi Al-Sawab

Idhah Al-Bab Li Murid Al-Nikah Bi Al-Sawab

Not yet rated Write a review
Price
RM 17.00
Availability:
Sold Out
Product Code:
BKA 00301
Brand:
Al-Hidayah

Usually dispatches within 3 to 5 working days.

For Kad Istiqamah member, please provide membership number upon checkout.

Share

Syeikh Daud bin Abdullah Al-Fathani berasal dari Kampung Parit Marhum, Kerisek Patani. Beliau mengikuti pengajian asas di patani selama 5 tahun, kemudiannya menerus pengajian di Aceh di bawah bimbingan Sheikh Muhammad Zain bin Faqih Jalaluddin al-Asyi selama 2 tahun. Setelah itu beliau meneruskan pengajian di Mekah selama 30 tahun dan di Madinah 5 tahun. Kemudian kembali ke tanahair untuk tempoh yang singkat kerana berlaku peperangan di antara Patani dan Siam. Beliau juga melibatkan diri secara langsung dengan jihad fi sabilillah di Patani. Beliau kembali ke Mekah dan aktif dalam bidang ilmu serta menghasilkan karya tulisan dalam Bahasa Arab dan Bahasa Melayu.
Kitab Idhah al-Bab li Murid al-Nikah bi al-Sawab merupakan salah satu khazanah ilmu yang beliau hasilkan. Kitab ini khusus membahaskan bab Munakahat atau Perkahwinan. Salah satu bab yang dibicarakan dalam feqah Islam. Buku ini telah disalin semula dengan menggunakan tulisan rumi tanpa membuat pindaan daripada teks asal Jawinya. Begitu juga dari susun bahasanya mengikut kepada bahasa di dalam teks asalnya. Ini memberi peluang kepada mereka yang kurang mahir dalam tulisan Jawi untuk mengikuti majlis pengajian kitab ini berdasarkan kitab asalnya. 
Semoga dengan kehadiran teks yang disalin semula dengan tulisan rumi ini akan menyuburkan lagi khazanah ilmu yang telah diusahakan oleh para ulama terdahulu. Dan semoga dengan usaha kita menuntut Uniu-ilmu ini mendapat keredhaan dan keberkatan Allah S.W.T.

Write a review